ფიფქია და შვიდი ჯუჯა

ფიფქია და შვიდი ჯუჯასაიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს გამოქვეყნებულ მასალაზე, ფილმები აღებულია ღია და უფასო საიტებიდან.